White volume icons


white audio add iconwhite audio add
white mute iconmute
white audio remove iconaudio remove
white volume control 8 iconvolume control 8
white volume up iconvolume up
white mute 3 iconwhite mute 3
white volume down iconvolume down
white volume up 3 iconvolume up 3
white volume down 3 iconvolume down 3

white volume up 2 iconvolume up 2
white volume 2 iconvolume 2
white volume down 2 iconvolume down 2
white volume down 4 iconvolume down 4
white volume up 4 iconvolume up 4 icon
white mute 2 iconmute 2
white volume iconvolume
white volume down 5 iconvolume down 5