White volume icons


white audio add iconaudio add icon
white mute iconmute
white volume control 8 iconwhite volume control 8
white audio remove iconaudio remove
white mute 3 iconmute 3
white volume up iconvolume up
white volume down iconvolume down
white volume up 3 iconvolume up 3 icon
white volume down 3 iconvolume down 3

white volume up 2 iconvolume up 2
white volume 2 iconwhite volume 2
white volume down 2 iconvolume down 2
white volume down 4 iconvolume down 4
white volume up 4 iconvolume up 4
white mute 2 iconwhite mute 2
white volume iconvolume
white volume down 5 iconvolume down 5