White add icons


white favorite 7 iconfavorite 7
white window add iconwindow add
white favorite 9 iconfavorite 9
white video add iconvideo add
white add iconadd
white add user 3 iconadd user 3
white add list iconadd list
white add link iconadd link
white add file iconadd file

white add folder iconwhite add folder
white add row iconadd row
white add image iconadd image icon
white add column iconadd column icon