White add icons


white favorite 7 iconfavorite 7
white window add iconwhite window add
white favorite 9 iconfavorite 9
white video add iconvideo add
white add iconadd
white add user 3 iconadd user 3
white add list iconadd list
white add link iconadd link
white add file iconadd file

white add folder iconadd folder
white add row iconwhite add row
white add image iconadd image
white add column iconadd column icon