White gamble icons

white hearts iconhearts
white dice icondice
white clover iconclover
white spades iconspades
white joker iconjoker
white chip iconwhite chip
white cards iconcards
white win iconwin
white clubs iconclubs

white diamonds iconwhite diamonds
white slot machine iconslot machine icon