White delete icons

white x mark iconx mark
white x mark 3 iconx mark 3
white x mark 4 iconx mark 4
white x mark 2 iconx mark 2
white x mark 5 iconx mark 5
white video remove iconvideo remove icon
white warning 38 iconwarning 38
white window remove iconwindow remove
white favorite 10 iconwhite favorite 10

white favorite 8 iconfavorite 8
white trash 9 icontrash 9
white delete 3 icondelete 3
white delete iconwhite delete
white delete link icondelete link
white delete 2 icondelete 2
white delete ticket icondelete ticket
white remove image iconremove image
white delete row icondelete row icon
white delete property icondelete property
white delete column icondelete column icon
white disapprove icondisapprove