White delete icons

white x mark iconx mark icon
white x mark 3 iconx mark 3
white x mark 4 iconx mark 4
white x mark 2 iconx mark 2
white x mark 5 iconx mark 5
white video remove iconwhite video remove
white warning 38 iconwarning 38 icon
white window remove iconwindow remove
white favorite 10 iconfavorite 10

white favorite 8 iconfavorite 8
white trash 9 icontrash 9 icon
white delete 3 icondelete 3
white delete iconwhite delete
white delete link icondelete link
white delete 2 icondelete 2
white delete ticket icondelete ticket icon
white delete row icondelete row
white delete property icondelete property
white remove image iconremove image
white delete column iconwhite delete column
white disapprove icondisapprove