White delete icons

white x mark iconx mark
white x mark 3 iconx mark 3
white x mark 4 iconx mark 4
white x mark 2 iconx mark 2 icon
white x mark 5 iconx mark 5
white video remove iconvideo remove
white warning 38 iconwarning 38
white window remove iconwhite window remove
white favorite 10 iconfavorite 10

white favorite 8 iconwhite favorite 8
white trash 9 icontrash 9
white delete 3 icondelete 3
white delete icondelete
white delete link icondelete link
white delete 2 icondelete 2
white delete ticket icondelete ticket
white delete row icondelete row icon
white remove image iconremove image
white delete property icondelete property
white delete column iconwhite delete column icon
white disapprove icondisapprove