White hand icons

white stop 3 iconwhite stop 3
white thumbs up 2 iconthumbs up 2
white thumbs up iconthumbs up
white thumbs down iconwhite thumbs down
white so so iconso so
white one finger iconone finger
white clenched fist iconclenched fist
white whole hand iconwhole hand
white finger and thumb iconfinger and thumb

white four fingers iconfour fingers
white three fingers iconthree fingers
white two fingers icontwo fingers
white two hands icontwo hands
white applouse iconapplouse