White hand icons

white stop 3 iconstop 3
white thumbs up 2 iconwhite thumbs up 2
white thumbs up iconwhite thumbs up
white thumbs down iconthumbs down
white so so iconso so
white one finger iconone finger
white clenched fist iconclenched fist
white whole hand iconwhole hand
white finger and thumb iconfinger and thumb icon

white four fingers iconwhite four fingers
white three fingers iconthree fingers
white two fingers icontwo fingers
white two hands icontwo hands
white applouse iconapplouse