White alert icons

white error 3 iconwhite error 3
white error 4 iconerror 4
white alert iconalert
white error iconerror
white error 2 iconerror 2 icon
white high importance iconhigh importance
white appointment reminders iconappointment reminders