White alert icons

white error 3 iconerror 3 icon
white error 4 iconerror 4
white alert iconalert
white error iconerror
white error 2 iconerror 2
white high importance iconhigh importance
white appointment reminders iconappointment reminders