White alert icons

white error 3 iconwhite error 3
white error 4 iconerror 4
white alert iconalert
white error iconerror icon
white error 2 iconwhite error 2
white high importance iconhigh importance
white appointment reminders iconappointment reminders