White debug icons

white external link iconexternal link
white bug iconbug
white watch iconwatch
white copy link iconcopy link
white open in browser iconopen in browser
white console iconconsole icon
white outline iconwhite outline
white variable iconvariable icon