Indigo wireless icons

indigo wifi iconwifi
indigo wifi 3 bars iconwifi 3 bars
indigo wifi 1 bar iconwifi 1 bar icon
indigo wifi 2 iconwifi 2
indigo wifi 2 bars iconwifi 2 bars
indigo wireless 2 iconwireless 2
indigo wifi empty iconwifi empty
indigo wireless 3 iconwireless 3
indigo wireless iconindigo wireless