Indigo usb icons

indigo usb iconusb
indigo usb 2 iconusb 2 icon
indigo usb 3 iconindigo usb 3 icon
indigo usb connected iconusb connected
indigo usb on iconindigo usb on
indigo usb off iconusb off
indigo usb disconnected iconusb disconnected
indigo usb 4 iconusb 4