Indigo game icons

indigo joystick 2 iconjoystick 2
indigo joystick 3 iconindigo joystick 3
indigo joystick 4 iconindigo joystick 4
indigo joystick 6 iconindigo joystick 6
indigo joystick 5 iconjoystick 5
indigo joystick iconjoystick