Indigo view icons


indigo column view iconcolumn view
indigo list view iconlist view
indigo fullscreen 10 iconfullscreen 10
indigo fullscreen 11 iconindigo fullscreen 11
indigo fullscreen 12 iconindigo fullscreen 12
indigo 3d view icon3d view
indigo details large view icondetails large view
indigo side right view iconside right view
indigo side left view iconindigo side left view

indigo fit to width iconfit to width