Indigo view icons


indigo column view iconcolumn view
indigo list view iconlist view icon
indigo fullscreen 10 iconfullscreen 10
indigo fullscreen 12 iconfullscreen 12 icon
indigo fullscreen 11 iconfullscreen 11
indigo 3d view icon3d view
indigo details large view icondetails large view
indigo side right view iconside right view
indigo side left view iconside left view

indigo fit to width iconfit to width icon