Indigo delete icons

indigo x mark iconx mark
indigo x mark 3 iconx mark 3
indigo x mark 4 iconx mark 4
indigo x mark 2 iconx mark 2
indigo x mark 5 iconx mark 5
indigo video remove iconvideo remove
indigo warning 38 iconwarning 38
indigo window remove iconwindow remove icon
indigo favorite 10 iconfavorite 10

indigo favorite 8 iconfavorite 8
indigo trash 9 icontrash 9
indigo delete 3 icondelete 3
indigo delete iconindigo delete
indigo delete link icondelete link
indigo delete 2 icondelete 2 icon
indigo remove image iconremove image
indigo delete row icondelete row
indigo delete ticket icondelete ticket
indigo delete property iconindigo delete property
indigo disapprove icondisapprove icon
indigo delete column icondelete column