Yellow math icons


yellow plus 5 iconplus 5 icon
yellow plus 4 iconplus 4
yellow plus iconplus
yellow minus 4 iconminus 4
yellow minus iconminus
yellow minus 5 iconminus 5
yellow plus 2 iconplus 2
yellow minus 2 iconyellow minus 2
yellow plus 3 iconyellow plus 3

yellow minus 3 iconminus 3 icon
yellow divide sign icondivide sign
yellow equal sign 3 iconequal sign 3
yellow pi sign iconpi sign
yellow percentage 3 iconpercentage 3 icon
yellow plus 8 iconplus 8 icon
yellow multiply 3 iconmultiply 3
yellow equal sign 2 iconyellow equal sign 2
yellow percentage iconpercentage
yellow equal sign iconequal sign
yellow multiply 2 iconmultiply 2
yellow plus minus 2 iconplus minus 2
yellow minus 7 iconminus 7
yellow plus 7 iconplus 7
yellow plus 6 iconplus 6
yellow math iconmath
yellow percentage 2 iconpercentage 2
yellow minus 6 iconminus 6
yellow minus 8 iconminus 8
yellow plus minus iconplus minus
yellow divide 2 icondivide 2
yellow divide iconyellow divide
yellow multiply iconyellow multiply