Yellow delete icons

yellow x mark iconx mark
yellow x mark 3 iconx mark 3 icon
yellow x mark 4 iconx mark 4 icon
yellow x mark 2 iconx mark 2
yellow x mark 5 iconx mark 5
yellow video remove iconvideo remove icon
yellow warning 38 iconwarning 38 icon
yellow window remove iconwindow remove
yellow favorite 10 iconfavorite 10

yellow favorite 8 iconfavorite 8
yellow trash 9 icontrash 9
yellow delete 3 icondelete 3
yellow delete icondelete icon
yellow delete link icondelete link
yellow delete 2 iconyellow delete 2
yellow remove image iconremove image
yellow delete ticket icondelete ticket icon
yellow delete row icondelete row
yellow delete property iconyellow delete property
yellow disapprove icondisapprove icon
yellow delete column icondelete column