Yellow delete icons

yellow x mark iconx mark
yellow x mark 3 iconx mark 3
yellow x mark 4 iconx mark 4 icon
yellow x mark 2 iconx mark 2
yellow x mark 5 iconx mark 5
yellow video remove iconvideo remove
yellow warning 38 iconwarning 38
yellow window remove iconwindow remove
yellow favorite 10 iconfavorite 10

yellow favorite 8 iconfavorite 8
yellow trash 9 icontrash 9
yellow delete 3 icondelete 3
yellow delete icondelete
yellow delete link icondelete link
yellow delete 2 iconyellow delete 2
yellow remove image iconremove image
yellow delete row icondelete row
yellow delete ticket icondelete ticket
yellow delete property icondelete property icon
yellow disapprove icondisapprove
yellow delete column icondelete column