Yellow appliances icons


yellow tv icontv
yellow widescreen tv iconwidescreen tv
yellow hdtv iconhdtv
yellow washing machine iconwashing machine
yellow fan iconfan
yellow fridge iconfridge
yellow lamp iconlamp
yellow iron iconiron icon
yellow microwave iconmicrowave

yellow tabletop radio iconyellow tabletop radio
yellow coffee maker iconcoffee maker
yellow mixer iconmixer
yellow electric teapot iconelectric teapot