Yellow appliances icons


yellow tv icontv
yellow widescreen tv iconwidescreen tv
yellow hdtv iconhdtv
yellow washing machine iconyellow washing machine
yellow fan iconfan
yellow fridge iconfridge
yellow lamp iconlamp
yellow iron iconiron
yellow microwave iconmicrowave

yellow tabletop radio icontabletop radio
yellow coffee maker iconcoffee maker
yellow mixer iconmixer
yellow electric teapot iconelectric teapot