Guacamole green wifi icons

guacamole green wifi iconwifi
guacamole green wifi 3 bars iconwifi 3 bars
guacamole green wifi 1 bar iconwifi 1 bar
guacamole green wifi 2 iconwifi 2
guacamole green wifi 2 bars iconguacamole green wifi 2 bars
guacamole green wifi 3 iconwifi 3 icon
guacamole green wireless 2 iconwireless 2
guacamole green wifi empty iconwifi empty
guacamole green wireless iconwireless