Guacamole green switch icons

guacamole green switch 2 iconswitch 2
guacamole green switch 3 iconguacamole green switch 3 icon
guacamole green switch 4 iconswitch 4
guacamole green switch 5 iconswitch 5 icon
guacamole green switch off iconswitch off
guacamole green switch on iconswitch on