Guacamole green switch icons

guacamole green switch 2 iconswitch 2
guacamole green switch 3 iconguacamole green switch 3
guacamole green switch 4 iconswitch 4
guacamole green switch 5 iconswitch 5
guacamole green switch off iconguacamole green switch off
guacamole green switch on iconswitch on