Guacamole green switch icons

guacamole green switch 2 iconswitch 2
guacamole green switch 3 iconswitch 3
guacamole green switch 4 iconswitch 4
guacamole green switch 5 iconguacamole green switch 5
guacamole green switch off iconswitch off
guacamole green switch on iconswitch on