Guacamole green switch icons

guacamole green switch 2 iconswitch 2 icon
guacamole green switch 3 iconswitch 3
guacamole green switch 4 iconswitch 4
guacamole green switch 5 iconswitch 5
guacamole green switch off iconguacamole green switch off icon
guacamole green switch on iconguacamole green switch on