Guacamole green gamble icons

guacamole green hearts iconhearts
guacamole green dice icondice
guacamole green clover iconclover icon
guacamole green spades iconspades
guacamole green joker iconguacamole green joker
guacamole green chip iconchip
guacamole green cards iconcards
guacamole green win iconguacamole green win
guacamole green diamonds icondiamonds

guacamole green clubs iconclubs
guacamole green slot machine iconguacamole green slot machine