Guacamole green gamble icons

guacamole green hearts iconhearts
guacamole green dice icondice
guacamole green clover iconclover
guacamole green spades iconguacamole green spades icon
guacamole green joker iconguacamole green joker
guacamole green chip iconchip
guacamole green cards iconcards
guacamole green win iconwin
guacamole green clubs iconclubs

guacamole green diamonds iconguacamole green diamonds
guacamole green slot machine iconslot machine