Guacamole green gamble icons

guacamole green hearts iconhearts
guacamole green dice icondice
guacamole green clover iconclover
guacamole green spades iconspades
guacamole green joker iconjoker
guacamole green chip iconchip
guacamole green cards iconcards
guacamole green win iconwin
guacamole green diamonds icondiamonds

guacamole green clubs iconclubs
guacamole green slot machine iconslot machine