Pink delete icons

pink x mark iconx mark icon
pink x mark 3 iconx mark 3
pink x mark 4 iconx mark 4 icon
pink x mark 2 iconx mark 2 icon
pink x mark 5 iconpink x mark 5
pink video remove iconvideo remove
pink warning 38 iconwarning 38
pink window remove iconwindow remove
pink favorite 10 iconfavorite 10

pink favorite 8 iconfavorite 8
pink trash 9 icontrash 9
pink delete 3 icondelete 3
pink delete iconpink delete
pink delete link icondelete link icon
pink delete 2 icondelete 2
pink remove image iconremove image
pink delete row icondelete row
pink delete ticket icondelete ticket
pink delete property icondelete property
pink disapprove icondisapprove
pink delete column icondelete column