Lime delete icons

lime x mark iconx mark icon
lime x mark 3 iconlime x mark 3 icon
lime x mark 4 iconx mark 4
lime x mark 2 iconx mark 2
lime x mark 5 iconx mark 5
lime video remove iconvideo remove
lime warning 38 iconwarning 38
lime window remove iconwindow remove
lime favorite 10 iconfavorite 10 icon

lime favorite 8 iconfavorite 8
lime trash 9 icontrash 9
lime delete 3 icondelete 3
lime delete iconlime delete icon
lime delete link icondelete link
lime delete 2 icondelete 2
lime remove image iconremove image
lime delete ticket icondelete ticket
lime delete row icondelete row
lime delete property icondelete property
lime disapprove icondisapprove
lime delete column icondelete column