Lime delete icons

lime x mark iconx mark icon
lime x mark 3 iconx mark 3
lime x mark 4 iconlime x mark 4 icon
lime x mark 2 iconlime x mark 2
lime x mark 5 iconx mark 5
lime video remove iconvideo remove icon
lime warning 38 iconwarning 38
lime window remove iconwindow remove
lime favorite 10 iconfavorite 10

lime favorite 8 iconfavorite 8
lime trash 9 iconlime trash 9
lime delete 3 icondelete 3
lime delete icondelete
lime delete link icondelete link
lime delete 2 iconlime delete 2
lime remove image iconremove image
lime delete ticket icondelete ticket
lime delete row iconlime delete row
lime delete property icondelete property
lime delete column icondelete column
lime disapprove icondisapprove