Sketchy blue euro icons


euroeuro
euro 2euro 2
euro 3euro 3