Green delete icons

green x mark iconx mark
green x mark 3 iconx mark 3
green x mark 4 iconx mark 4
green x mark 2 iconx mark 2
green x mark 5 icongreen x mark 5
green video remove iconvideo remove icon
green warning 38 icongreen warning 38
green window remove iconwindow remove
green favorite 10 iconfavorite 10

green favorite 8 icongreen favorite 8
green trash 9 icontrash 9
green delete 3 icondelete 3
green delete icondelete
green delete link icongreen delete link
green delete 2 icondelete 2
green remove image iconremove image
green delete row icondelete row icon
green delete ticket icondelete ticket
green delete property icongreen delete property
green disapprove icondisapprove
green delete column icondelete column