Green delete icons

green x mark iconx mark
green x mark 3 iconx mark 3 icon
green x mark 4 iconx mark 4
green x mark 2 iconx mark 2
green x mark 5 iconx mark 5
green video remove iconvideo remove icon
green warning 38 icongreen warning 38
green window remove icongreen window remove
green favorite 10 iconfavorite 10

green favorite 8 iconfavorite 8
green trash 9 icontrash 9
green delete 3 icondelete 3
green delete icondelete
green delete link icongreen delete link
green delete 2 icondelete 2
green remove image icongreen remove image
green delete ticket icondelete ticket icon
green delete row icondelete row
green delete property icondelete property
green disapprove icondisapprove icon
green delete column icondelete column