Gray delete icons

gray x mark iconx mark icon
gray x mark 3 icongray x mark 3
gray x mark 4 iconx mark 4
gray x mark 2 iconx mark 2
gray x mark 5 iconx mark 5
gray video remove iconvideo remove
gray warning 38 iconwarning 38
gray window remove iconwindow remove
gray favorite 10 iconfavorite 10

gray favorite 8 iconfavorite 8
gray trash 9 icontrash 9
gray delete 3 icondelete 3
gray delete icongray delete
gray delete link icondelete link
gray delete 2 icondelete 2
gray remove image iconremove image
gray delete row icondelete row
gray delete ticket icongray delete ticket
gray delete property icondelete property
gray disapprove icondisapprove
gray delete column icondelete column