Gray delete icons

gray x mark iconx mark icon
gray x mark 3 icongray x mark 3
gray x mark 4 iconx mark 4
gray x mark 2 iconx mark 2
gray x mark 5 iconx mark 5
gray video remove iconvideo remove
gray warning 38 icongray warning 38 icon
gray window remove iconwindow remove icon
gray favorite 10 iconfavorite 10

gray favorite 8 icongray favorite 8
gray trash 9 icontrash 9
gray delete 3 icondelete 3
gray delete icondelete
gray delete link icongray delete link
gray delete 2 icondelete 2
gray delete ticket icondelete ticket icon
gray delete row icondelete row
gray delete property icondelete property
gray remove image iconremove image
gray delete column icondelete column
gray disapprove icondisapprove icon