Gray delete icons

gray x mark iconx mark icon
gray x mark 3 iconx mark 3 icon
gray x mark 4 icongray x mark 4
gray x mark 2 iconx mark 2
gray x mark 5 iconx mark 5 icon
gray video remove iconvideo remove
gray warning 38 iconwarning 38
gray window remove iconwindow remove
gray favorite 10 iconfavorite 10

gray favorite 8 icongray favorite 8
gray trash 9 icontrash 9
gray delete 3 icongray delete 3
gray delete icondelete
gray delete link icondelete link
gray delete 2 icondelete 2
gray remove image iconremove image icon
gray delete row icongray delete row
gray delete ticket icondelete ticket
gray delete property icondelete property
gray disapprove icondisapprove
gray delete column icondelete column