Blue delete icons

blue x mark iconx mark icon
blue x mark 3 iconx mark 3
blue x mark 4 iconx mark 4
blue x mark 2 iconx mark 2
blue x mark 5 iconblue x mark 5
blue video remove iconvideo remove
blue warning 38 iconwarning 38
blue window remove iconwindow remove
blue favorite 10 iconfavorite 10

blue favorite 8 iconfavorite 8
blue trash 9 icontrash 9
blue delete 3 icondelete 3
blue delete icondelete
blue delete link icondelete link
blue delete 2 icondelete 2
blue remove image iconremove image
blue delete ticket icondelete ticket
blue delete row icondelete row
blue delete property iconblue delete property
blue disapprove iconblue disapprove
blue delete column icondelete column